Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 27 2018
Senaste Nytt
pastasås kassler champinjoner

konjakssås till oxfile europas länder och huvudstäder spel på svenska Eltel Networks levererar infrastruktur till Norrbotten

Arkivbild
Arkivbild
släng dig i brunnen niklas Publicerad av
fillers under ögonen före efter böjning av spanska verbet estar Peter Höök - 19 sep 2018

riddare av nordstjärneorden uno IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal med Eltel Networks gällande etablering, drift- och underhållstjänster av trådlös infrastrukturför 27 kommuner i Norr- och Västerbotten. Syftet är att ansluta områden som inte har tillgång till fiber och där en utbyggnad blir kostsam, med hjälp av trådlös teknik. Avtalet är tillgängligt för de 27 kommunerna i de båda länen och de första avropen har redan gjorts.

väska samsung s7 edge Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i strävan att utveckla både stad och landsbygd i en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för kommunens invånare att kunna ta del av digitala tjänster, oavsett var man befinner sig. Det kan till och med vara en förutsättning där avstånden till offentlig service är långa.

kända citat från filmer I Norrbottens län har 70 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Motsvarande snitt för riket är 78 procent. Målet för Norrbotten är att alla i länet ska ha tillgång till snabbt bredband - minst 100 Mbit/s.

hundens öga svullet En kartläggning som genomförts i Norr-och Västerbotten visar att de områden som är kvar när det gäller utbyggnad av bredband, skulle få höga kostnader för en fiberförläggning, på grund av demografi, topografi och avstånd. Därför har IT-Norrbotten nu, tillsammans med AC-Net, tagit ett samlat grepp och upphandlat trådlöst nätverk som ett komplement till hushållen i Norr- och Västerbotten.

regnar in i huset försäkring Upphandlingen omfattade projektering, leverans av utrustning, montage och även drift- och underhållstjänster. De system som har upphandlats är punkt-till-punkt radiolänk, för att ta sig från sista fiberanslutning till berört område/fastighet, och även ett punkt-till-multipunktsystem för att ansluta närliggande fastigheter från en central punkt i området. Kravet för den trådlösa upphandlingen är minst 100 Mbit/s för den enskilde, med möjlighet till en uppgradering till 200 Mbit/s. 

Annons

Annons

Getingmidjan, sträckan från Stockholm Centralstation mot Stockholm Södra, är stängd under åtta veckor denna sommar. Sträckan kommer även att vara stängd åtta sommarveckor under år 2019 och 2020, då man kommer att byta ut Söderströmsbron respektive Norrströmsbron.
Getingmidjan, sträckan från Stockholm Centralstation mot Stockholm Södra, är stängd under åtta veckor denna sommar. Sträckan kommer även att vara stängd åtta sommarveckor under år 2019 och 2020, då man kommer att byta ut Söderströmsbron respektive Norrströmsbron.

klänning från diane von furstenberg Kompletta järnvägsbroar prefabriceras till Getingmidjan

rökrör 160 mm kollektivavtal unionen föräldralön linda lindorff första barn trädäck runt pool ritning På åtta veckor i stöten, tre somrar i rad, ska det mesta av moderniseringen av Getingmidjan hinnas...

romerska ringar träning

Annons